“Yaşayan Efsane Xabze” Kitabının 2. Baskısı Büyük İlgi Gördü / 13.08.2012

Phoenix Yayınevi;

Nahit Serbes’in 2011 Ocak ayının son haftasında yayımlanan 1. Basım kitabı iki bin adet sattı. 2. Baskısı yeni ilaveler yapılarak, örneğin; “Lut gölü kenarındaki Cebel Zey tepesinden dürbün ile 1948 Arap İsrail savaşını canlı olarak izleyen Çerkes Ethem’in, yanındaki arkadaşı Mecacıko İdris Şapsug’a neler söylediği” gibi. İlk defa yayınlanan bazı çok önemli ilaveler ile 392 sayfa olarak yeniden yayımlandı ve yüksek bir satış grafiği yakaladı.  


Yaşayan Efsane Xabze'nin Öyküsü

Çocukluğum, Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılan bir toplumda ve o toplumun Xabzeadını verdiği bir kültürün, Kafkasya’daki köklerine yakın şekliyle yaşandığı bir ortamda geçti. Yakınlarımız ve komşularımızla birlikte bizler büyük bir ağacın dalları gibiydik. Bütün hayatımız, engin bir hoşgörü ortamı içinde, kimi zaman var olanla yetinerek, kimi zaman da daha güzeli ve daha doğruyu arama çabasıyla geçti. Tarihin derinliklerinden süzülerek gelen bu kültürün inceliklerini, o büyük aile içerisindeki ilk gençlik yıllarımda öğrendim. İlerleyen yıllarda gündelik yaşamımıza etkin bir şekilde giren popüler kültür nasıl diğer kültürel yapıları tehdit ettiyse, bu kültürün de aynı gerekçeyle değişim geçirdiğine tanıklık ettim. Bu kültüre sahip çıkmanın, evrensel kültüre sahip çıkmak olduğunu düşündüm. Pekâlâ, içinde sayısız değer barındıran ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu kültürü insanlığa tanıtmak için çaba harcayabilirdim. 2001 yılından 2011 yılına kadar, 10 yıl dünya üzerinde Xabze kültürünün yaşatıldığı Amerika, İngiltere, İtalya, İspanya’nın Bask bölgesi, Ürdün, İsrail, Abhazya, Kuzey Kıbrıs, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ermenistan,  Adige, Kabartay-Balkar ve Karaçay - Çerkes Cumhuriyetleri dâhil olmak üzere, daha birçok ülkeye gittim. Gördüğüm işittiğim her şeyi, bir hazinenin altın değerindeki parçaları olarak kabul ettim ve bu değerleri insanlığa tanıtabilmek için elinizde tuttuğunuz bu kitabı yazdım. Şunu da belirtmeliyim ki Xabze kültürünü yaşamak demek, hayatı tüm canlılarla birlikte bir bütün olarak ele almak, dil, din, ırk farkı gözetmeden, herkesin hakkına sahip çıkmak demektir. Xabze, akla ve hayatın gerçeklerine kendini uyarlayan dinamik bir yapıdır. Bu nedenle, geçmişte var olan kuralları araştırdım, bugün yaşanan şeklini tanımladım, yarın olması gereken şekline ışık tutmaya çalıştım. Yaşadığım, tanık olduğum ve kıssadan hisse çıkarılabilecek bazı anılarımı sizlerle paylaşmak istedim. Konuları kronolojik sıralamaya göre yazmadım, ancak şundan emin olabilirsiniz ki yaşadıklarımı, gördüklerimi, duygu ve düşüncelerimi olduğu gibi aktarmaya büyük özen gösterdim. Yazdıklarımın bu şekilde okunup algılanması gerektiğini düşünüyorum. Kitapta insan yaşamının sır dolu geçmişi, dili, göç yolları, birey olarak insan davranışları, çocuk eğitimi, kadın erkek ilişkileri, büyükler ile küçükler arasındaki ilişkiler. Ayrıca; aile ve akrabalık bağları, yaşam öyküleri, karı-koca ilişkileri, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, hukuk kuralları, mülk paylaşımı, komşuluk ilişkileri, dayanışma gibi konular; Xabze değerleri esas alınarak incelenmiştir. Bütün bunlara karşın, bu kitabın eksiksiz olduğunu söyleyebilmem mümkün değildir. Benim için en büyük ödül, okuyucuların bu insancıl ve efsanevi kültürle tanışmalarına katkı sağlamanın mutluluğudur.

 

Bir Büyük Üstad’ın Okuyucu Mektubu

Murat Yagan
3701-22 Avenue

Vernon, B.C. V1T 1 H 7 Canada
Phone: (250) 542-6630/542-0869

Mail: yagan@shaw.ca                                                             
 

Kıymetli Nahit Bey  
20. 03 2012

Vernon BC.

İki ay önce nâciz şahsıma göndermek lutfunda bulunduğunuz ve hüsnü niyetle yazmış olduğunuz Xabze kitabınızı almıştım, çok teşekkür ederim.

Hayatımın derbederâne meşguliyetleri içinde okuyup da size teşekkürlerimi göndermem maalesef çok uzun sürdü, bu sebeple ancak bugün size sesimi duyurabilmem mümkün oldu, bu gecikmeden dolayı affınızı rica ederim.

Kitabınızı büyük bir samimiyet, hüsnü niyet ve sevgi ile yazmış olduğunuz besbelli ve her satırında mütehassıs oldum. Kazazede milletimize yapmış olduğunuz hizmet çok büyüktür, sizi kemali muhabbet ile tebrik eder, hepimiz namına şükran ve en iyi niyetlerimi sunarım.

 Kalbimin en derin köşelerine kadar tatlı bir kardeş gibi girdiniz. Yazdığınız satırlar birçok yerlerinde gözlerimi yaşarttı. Bazı yerlerini tekrar tekrar okudum ve buradaki Kanadalılara birçok yerlerini tercüme ettim, birçok akşam toplantılarımızda vaktimizi onunla geçirdik.

Kadiri mutlak sizi milletimize bağışlasın, sıhhat ve muvaffakatiyet versin.

Tiham tiadigeğa tişremğegupş; Allah Adigeliğimizi unutturmasın.

Antche hapsuara yumirdzin: Allah Abazalığımızı kaybettirmesin.

Büyük Üstadın Mektubu, Orijinal
 Dağıtım: Ekinoks Yayın Dağıtım
 Şehit Âdem Yavuz Sok. Hitit Apt. 14/1-Kızılay-Ankara
 Tel: +90 (312) 419 97 81 pbx
 Faks: +90 (312) 419 16 11
 e-posta: info@siyasalkitap.com

Bu Makale 9431 Kez Okundu.

"“Yaşayan Efsane Xabze” Kitabının 2. Baskısı Büyük İlgi Gördü" Başlıklı Makale İçin Yorumlar
  • Ragıp Mete

    30.08.2012 23:35:57

    2.baskı hayırlı olsun. Tabi bu arada Xabze 2’yide bekliyoruz. Kitabın özellikle bizim dışımızda çok yakın ilgi gördüğüne bizzat tanıklık ettik. Kendisine bir Xabze kitabı hediye edilen bir kişinin ertesi akşam kent meydanındaki stantda yani Ramazan ayında Xabze kitabını istediğine şahidim. Üstelik bu tek örnekte değil. Değerli büyüğümüz Sayın Tletseruk Nahit Bey’e kültürümüze yaptığı engin ve unutulmayacak olan katkıları için sadece teşekkür edebilmekteyim. Minnettarız.