Tletseruk Ziya ve Nahit Serbes kardeslerin 1994 yılı, Maykop gezisinden